O Одељењу машинских наука

Секретар

Проф. др Милош Недељковић

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Секретар одељења машинских наука
Пун контакт
Биографија
Библиографија

Заменик секретара

Проф. др Александар Седмак

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Заменик секретара одељења машинских наука
Пун контакт

Члан

Проф. др Мирољуб Аџић

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Професор емеритус
Функција: Потпредседник Председништвa
Члан одељења машинских наука
Члан међуодељенског одбора за међународну сарадњу
Пун контакт

О одељењу

design by Milica Popović
врх