Међуодељенски Одбор за публикације

Председник

Проф. др Бошко Рашуо

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Дописни члан
Функција: Председник међуодељенског одбора за публикације
Пун контакт

О одбору

Одлуком Председништва АИНС 22.05.2013. и  4.10.2013.

Оснивање међуодељенског Одбора за публикације - МОП Академије инжењерских наука Србије.

Делатност Одбора:
Делатност Међуодељенског Одбора за публикације АИНС је организовање, спровођење и стално унапређивање издавачке делатности АИНС а посебно кроз:
-	подизање угледа АИНС презентацијом најновијих резултата научноистра-живачке и стручне делатности чланова АИНС и сарадника
-	омогућавање члановима АИНС да издају дела – резултате свог научно-истраживачког рада
-	разматрање и давање предлога за издавање свих издања АИНС,
-	израду предлога приоритета издавања у складу са финансијским могућностима АИНС,
-	разматрање финансијског пословања издавачке делатности АИНС,
-	израду финансијског плана издавачке делатности за наредну календарску годину,
-	обезбеђивање адекватне промоције издања АИНС
Председник Одбора  је Бошко Рашуо а  заменик Ђорђе Пауновић.
Чланови Одбора:
Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима - Ненад Игњатовић
Одељење електротехничких наука - Ђорђе Пауновић
Одељење биотехничких наука - Косана Константинов
Одељење машинских наука - Бошко Рашуо
Одељење грађевинских наука - Мила Пуцар и Бранислав Пујевић
Одељење рударских и геолошких наука - Слободан Вујасиновић
design by Milica Popović
врх