O Одељењу технолошких, металуршких и наука о материјалима

Секретар

Проф. др Драган Ускоковић

Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Статус: Редован члан
Функција: Секретар одељења технолошких, металуршких и наука о материјалима
Члан Председништвa
Пун контакт
Биографија

Заменик секретара

Проф. др Звонко Гулишија

Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Статус: Редован члан
Функција: Заменик секретара одељења технолошких, металуршких и наука о материјалима
Пун контакт

О одељењу

design by Milica Popović
врх