Одбори

Одбори и друга радна тела могу се формирати као стална или повремена тела. Одбори се формирају за реализовање појединих програмских задатака у појединим областима рада Академије.

Одбори могу бити одељенски и међуодељењски.

Међуодељењски одбори се формирају за активности које су заједничке за више одељења. Одлуке о организовању одбора доноси Председништво.

Чланови одбора и других радних тела бирају се из редова чланова Академије и из редова истакнутих научника и стручњака инжењерских дисциплина,а посебно из редова сарадника организација партнера.

Међуодељенски одбори су:

 1. Међуодељенски oдбор за националне технолошке платформе Србије - МОНТПС
 2. Међуодељенски oдбор за енергетику - МОЕ
 3. Међуодељенски oдбор за међународну сарадњу - МОМС
 4. Међуодељенски oдбор за образовање - МОО
 5. Међуодељенски oдбор за публикације - МОП
 6. Међуодељенски oдбор за храну - МОХ
 7. Међуодељенски oдбор за заштиту животне средине - МОЗЖС
 8. Међуодељенски oдбор градови Србије у будућности - МОГСБ
 9. Међуодељенски одбор за рачунарство и системске науке - МОРСН
 10. Међуодељенски одбор за интелектуалну својину - МОИС
 11. Међуодељенски одбор за вредновање инжењерских резултата - МОВИР

design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх