Међуодељенски Одбор за образовање

Председник

Проф. др Властимир Матејић

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Редован члан
Функција: Председник међуодељенског одбора за образовање
Члан међуодељенског одбора за образовање
Пун контакт
Биографија

О одбору

Извод из записника са седнице Председништва АИНС
одржане 10. 04. 2012. године  у 12 сати , Зелени венац 2/3

Тачка 4
Оснивање међуодељенског Одбора за образовање - МОО

Делатности Одбора су:
Одбор организује анализе и расправе по свим актуелним питањима образовања, а нарочито о високом образовању и докторским студијама.
Одбор се укључује у расправе око стратегија, закона и законских подаката било да је то тражено или није тражено од АИНС.
Одбор указује на проблеме образовања и предлаже надлежним органима њихово решавање.
Одбор остварује директну комуникацију са Универзитетима и министарством задуженим за образовање.
Одбор посебну пажњу посвећује континуираном образовању инжењера.
О свим својим налазима и закључцима Одбор обавештава јавност преко медија, а обавезно преко сајта АИНС

Председник Одбора је Властимир Матејић.
Чланови Одбора су:
Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима - Рајко Врачар, Синиша Милошевић
Одељење електротехничких наука - Бранимир Рељин, Срђан Станковић, Бранко Ковачевић
Одељење биотехничких наука - Зоран Кесеровић
Одељење машинских наука - Марија Тодоровић, Петар Петровић
Одељење грађевинских наука - Миодраг Јовановић
Одељење рударских и геолошких наука - Душан Сунарић, Властимир Матејић
design by Milica Popović
врх