Међуодељенски oдбор за образовање

О одбору

Извод из записника са седнице Председништва АИНС
одржане 10. 04. 2012. године  у 12 сати , Зелени венац 2/3

Тачка 4
Оснивање међуодељенског Одбора за образовање - МОО

Делатности Одбора су:
Одбор организује анализе и расправе по свим актуелним питањима образовања, а нарочито о високом образовању и докторским студијама.
Одбор се укључује у расправе око стратегија, закона и законских подаката било да је то тражено или није тражено од АИНС.
Одбор указује на проблеме образовања и предлаже надлежним органима њихово решавање.
Одбор остварује директну комуникацију са Универзитетима и министарством задуженим за образовање.
Одбор посебну пажњу посвећује континуираном образовању инжењера.
О свим својим налазима и закључцима Одбор обавештава јавност преко медија, а обавезно преко сајта АИНС
design by Milica Popović
врх