Публикације

Зборник радова скупа РАЗВОЈНА ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА СРБИЈЕ

04.11.2020више...

The e-Future of Cities

24.10.2019више...

Градови Србије у будућности

15.10.2019Сакупљени материјали са 6 округлих столова више...

ИМПЕДЕ 2019

15.10.2019IMPEDE /ɪmˈpiːd/ "..to make it more difficult for something to happen" више...

Глобализација, глад у свету, нове технологије...

26.01.2017више...

Предавања чланова Одељења биотехничких наука 2011-2016

01.01.2017више...

Предавања чланова Одељења машинских наука 2011-2015

01.01.2016више...


design by Milica Popović
врх