Ставови

Став АИНС о заштити становништва од буке

20.11.2020(Усвојено на Председништву АИНС новембра 2020.) Неопходно је увести робустне, ефикасне, једноставне, превентивне поступке који ће заштитити здравље становништва од буке из објеката ноћне економије и других извора комуналне буке. Заштитне мере у праксу увести одмах, без чекања на нова законска решења, изменом и допунама подзаконских аката, и прецизирањем процедура надзорних органа више...

СТАВОВИ АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА О УГРОЖЕНОСТИ САВСКОГ НАСИПА И ЊЕГОВОЈ САНАЦИЈИ

22.06.2020Одељење грађевинских наука (ОГН) Академије инжењерских наука Србије (АИНС) је дало стручно мишљење о угрожавању савског насипа у зони Новог Београда, као и о могућностима санације оштећања до којих је на насипу дошло након активности разних нелегалних градитеља. Став радне групе је размотрен и прихваћен од стране ОГН.Ове ставове је усвојило и Председништво АИНС. више...

СТАВ АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ (АИНС) О ПОТРЕБИ ПРЕИСПИТИВАЊА ПОСТОЈЕЋИХ РЕШЕЊА У ОБЛАСТИ ЗАТВАРАЊА ИСТОРИЈСКИХ ДЕПОНИЈА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

21.02.2019више...

СТАВ АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ О ЕНЕРГЕТСКИМ, ЕКОЛОШКИМ И СОЦИЈАЛНИМ ПРОБЛЕМИМА ГРАЂЕЊА МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА СА ДУГАЧКИМ ЦЕВОВОДИМА

21.02.2019више...

ПРЕТИ ОПАСНОСТ ДА СРБИЈА ИЗГУБИ ВИТАЛНО ВАЖНУ АКУМУЛАЦИЈУ РИБАРИЋИ НА ИБРУ

22.01.2019више...

СТАВ О ПОТРЕБИ ДУГОРОЧНОГ ПОДСТИЦАЊА ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

24.10.2018више...

СТАВ О ПОТРЕБИ ХИТНОГ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ И ДРУГИМ МЕРАМА ЗАШТИТЕ КОЈЕ ТРЕБА ПРЕДУЗЕТИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ САГРАЂЕНИ НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ И У ЗОНАМА ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА

24.10.2018више...

РТБ Бор

09.05.2017више...

СТАВОВИ АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ О ПОСЛЕДИЦАМА ПРОДАЈЕ ТЕЛЕКОМА

23.02.2015више...

СТАВ поводом изградње зграде Центра за промоцију науке

16.01.2014више...


design by Milica Popović
врх