Ставови

СТАВ АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ О ЕНЕРГЕТСКИМ, ЕКОЛОШКИМ И СОЦИЈАЛНИМ ПРОБЛЕМИМА ГРАЂЕЊА МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА СА ДУГАЧКИМ ЦЕВОВОДИМА

21.02.2019више...

ПРЕТИ ОПАСНОСТ ДА СРБИЈА ИЗГУБИ ВИТАЛНО ВАЖНУ АКУМУЛАЦИЈУ РИБАРИЋИ НА ИБРУ

22.01.2019више...

СТАВ О ПОТРЕБИ ДУГОРОЧНОГ ПОДСТИЦАЊА ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

24.10.2018више...

СТАВ О ПОТРЕБИ ХИТНОГ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ И ДРУГИМ МЕРАМА ЗАШТИТЕ КОЈЕ ТРЕБА ПРЕДУЗЕТИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ САГРАЂЕНИ НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ И У ЗОНАМА ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА

24.10.2018више...

РТБ Бор

09.05.2017више...

СТАВОВИ АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ О ПОСЛЕДИЦАМА ПРОДАЈЕ ТЕЛЕКОМА

23.02.2015више...

СТАВ поводом изградње зграде Центра за промоцију науке

16.01.2014више...

ПРИМЕДБЕ НА ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ

24.12.2013више...

САВЕТОВАЊЕ Фабрика чипова у Србији – има ли интереса и кадрова

29.06.2013више...

ПРИМЕДБЕ Међуодељењског одбора за енергетику Академије инжењерских наука Србије на Нацрт стратегије развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године

01.01.2010више...


design by Milica Popović
врх