O Одељењу биотехничких наука

Секретар

Проф. др Мирјана Шијачић Николић

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Редован члан
Функција: Секретар одељења биотехничких наука
Члан међуодељенског одбора за храну
Члан Председништвa
Пун контакт
Биографија

Заменик секретара

Проф. др Снежана Младеновић Дринић

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Редован члан
Функција: Заменик секретара одељења биотехничких наука
Радна организација: Институт за кукуруз "Земун Поље"
E-mail: msnezana@mrizp.rsПошаљи поруку
Пун контакт
Биографија
Библиографија

О одељењу

Одељење биотехничких наука је формирано почетком 1999. године (тачније 19. априла) са три члана. Први секретар Одељења био је проф. др Владимир Трифуновић а његов заменик проф. др Ратко Лазаревић. Данас Одељење броји 20 чланова (7 редовних и 13 дописних). Одељење обухвата научно-истраживачке области: ратарство, повртарство, воћарство и виноградарство, сточарство, пољопривредну технику наводњавања и одводњавања, прераду пољопривредних производа, заштиту биља, аграрну економију, шумарство (гајење, екплоатацију и прераду дрвета).
Већина чланова Одељења је радно способна, док је просечна старост чланова 63 године. Један члан одељења је редован члан САНУ, један је редован члан Академије наука и уметности Републике Српске, док су три чланови иностраних академија.
Основни задатак Одељења је да потпомаже научни и технолошки развој земље у свим областима Одељења, давањем мишљења и савета преко својих чланова који су познати у својој професији.
Области од општег значаја на које утичу активности и рад Одељења су: глобализација истраживања и инжењерска едукација; одрживи развој пољопривреде и села; инжењерство и окружење, нове биотехнологије и продуктивност; квалитет и здравствена безбедност производа и сл.
Одељење је преко својих чланова укључено у израду програма развоја пољопривреде Србије; вођење научно-истраживачких пројеката (домаћих и међународних); сарадња са привредом; настава (едукације инжењера и фармера) итд.
Одељење има значајну активност и преко организовања округлих столова, научних скупова, предавања, изради стратегија ( на нивоу земље), студија, технолошких пројеката, као и издавање монографија, универзитетских уџбеника и слично.
Одељење по правилу, одржава седнице сваког првог четвртка у месецу у 12 часова, осим током јула и августа месеца.
Секретар Одељења је проф. др Мирјана Шијачић-Николић, редовни члан АИНС а заменик др Снежана Младеновић-Дринић, редовни члан АИНС.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх