Међуодељенски oдбор за националне технолошке платформе Србије

Координатор

Проф. др Петар Петровић

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Координатор међуодељенског одбора за националне технолошке платформе Србије
Члан међуодељенског одбора за међународну сарадњу
Пун контакт
Биографија
Библиографија

О одбору

линк
design by Milica Popović
врх