Проф. др Александар Седмак

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Секретар одељења машинских наука
Члан међуодељенског одбора за образовање
Члан Председништвa
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Александар СЕДМАК, дипломирани инжењер машинства, професор Машинског факултета у Београду, директор Иновационог центра Машинског факултета, председник Српског Друштва за интегритет и век конструкција. Учесник и руководиоц на више домаћих и међународних научно-истраживачких и ино-вационих пројеката, укључујући ТEMPUS, FP7 и CIP. Један од утемељивача нове научне области код нас – интегритета конструкција. Објавио преко 400 научних радова на домаћим и страним конференцијама и у часописима, од чега преко 100 у међународним часописима (60 у SCI часописима са 86 цитата), који се односе на примену методе коначних елемената на еласто-пластично понашање материјала, експериментално, теоријско и нумеричко одређивање параметара механике лома, законе одржања типа Ј интеграла, локални приступ у микромеханичкој анализи оштећења металних материјала, заваривање и испитивање заварених спојева, термомеханичку анализу понашања материјала. Руководио великим бројем послова сарадње са привредом, посебно са НИС (Рафинерија нафте Панчево), ЕПС (ТЕНТ, ТЕ Костолац), укључујући студије рађене за потребе ЕПС. Ментор великог броја дипломских, 25 магистарских и 30 докторских теза, укључујући стране студенте и гостовања на страним универзитетима.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх