Проф. др Петар Петровић

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Координатор међуодељенског одбора за националне технолошке платформе Србије
Заменик секретара одељења машинских наука
Члан међуодељенског одбора за међународну сарадњу
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Петар Б. ПЕТРОВИЋ, дипломирани инжењер машинства, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду. Професионала делатност везана је за област производног машинства, производних технологија и посебно, пројектовање обрадних система, индустријске аутоматизације, мехатронике и роботике. Публиковао је преко 140 научних јединица и руководио преко 40 научних и инжењерских пројеката из области индустријске аутоматизације и роботике, са великим бројем практично примењених техничких решења. Активно је учествовао у изради националних стратегија за област индустријске политике и образовања инжењера. Председник је АИНС Одбора за технолошке платформе, иницијатор и координатор програма Националне технолошке платформе Србије.
design by Milica Popović
врх