Предавања Одељења електротехничких наука

Мале нуклеарне батерије - решење за српску енергетику у будућности

19.06.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Јасмина Вујић (Биографија)
Одељење: Одељење електротехничких наука
Многољудне земље које желе енергетску сигурност и мању зависност од фосилних горива окрећу се све више нуклеарној енергетици. Јавно мњење у многим земљама, укључујући и Србију, има негативан однос према нуклеарној енергетици, у погледу на потенцијалне ризике и на питање истрошеног горива. Идеални енергетски извори не постоје, те сваки енергетски извор мора да буде детаљно анализиран у погледу на ризике по становништво и околину, у погледу на ефикасност, производну цену, штетне емисије и количину произведеног штетног отпада. У случају нуклеарне енергетике, посебна пажња мора да се обрати на нуклеарну сигурност и безбедност постројења, на питање дугорочног складиштења радиоактивног отпада,...
више...

Комбинован пирометријски систем за визуелизацију и контролу пламена у котловима термоелектрана

29.05.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Љубиша Зековић
Одељење: Одељење електротехничких наука
Овај комбиновани систем је јединствена комбинација хардвера и софтвера која омогућава да се постигну и трајно прате следећи циљеви: правилан положај језгра пламена у хоризонталним и вертикалним равнима ложишта, лимитирање максималне температуре пламена, зашљакавање котловског система и самим тим заштиту цеви котловског подстројења од прекомерних температура, правилно сагоревање у редукционим зонама (нарочито око главних горионика), успостављање корелације између средње максималне температуре у ложисту и садржаја NOx, увођење новог корективног фактора у котловску регулацију (одржавање правилног положаја пламена, лимитирање температуре до жељеног емитовања NOx итд). За детекцију средњих и максималних температура у одабраним тачкама у унутрашњости котла комбиновани систем користи специјално дизајниране...
више...

design by Milica Popović
врх