Међуодељенски Одбор за храну

О одбору

На седници Председништва од 7.02.2014. године основан је:

Међуодељенски Одбор за храну Академије инжењерских наука Србије - МОХ

Делатност одбора:
1.Одбор организује анализе и расправе по свим актуелним питањима од стручних до научних везаних за конвенционалну, интегралну до еколошке - органске производње и потрошње хране у Србији.
2.Одбор се укључује, анализира и даје своје мишљење о стратегији развоја пољопривреде, закона и законских подаката.
3.Одбор учествује и подржава активности које су везане за побољшање окружења за трансфер технологија и знања из академских средина ка прехрамбеном производном сектору.
4.Одбор даје подршку што интензивнијем укључивању наших научно-истраживачких и привеедних организација из пољопривреде и прехрамбеног сектора у међународне програме сарадње и размене.
5.Одбор посебну пажњу посвећује перманентном образовању инжењера и раду стручних служби у пољопривреди као значајном носиоцу развоја пољопривреде Србије.
Председник Одбора  је Душан Ковачевић а заменик Зоран Кесеровић.
Чланови Одбора:
Витомир Видовић, дописни члан, Одељење биотехничких наука 
Снежана Младеновић Дринић, дописни члан, Одељење биотехничких наука
Стеван Маширевић, дописни члан, Одељење биотехничких наука 
Милољуб Смиљанић, редовни члан, Одељење електротехничких наука
(чланови ван АИНС)
Драгослава Радин, Пољопривредни факултет, Нови Сад
Виктор Недовић, Пољопривредни факултет, Земун
Владимир Томовић, Институт за прехрамбену технологију, Нови Сад
Марија Бодражић, Технолошки факултет, Нови Сад
Драган Марковић.......*
design by Milica Popović
врх