Међуодељенски oдбор за енергетику

Председник

Проф. др Миодраг Месаровић

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Председник
Члан
Члан
Пун контакт
Биографија

Заменик председника

Проф. др Ненад Ђајић

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Заменик председника
Члан
Члан
Пун контакт
Биографија

Потпредседник

Проф. др Марија Тодоровић

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Потпредседник
Члан
Пун контакт
Биографија

О одбору

Извод из Записника са седнице Председништва АИНС
одржане 11. 01. 2012. године  у 12 сати , Зелени венац 2/3

Тачка 4
Оснивање међуодељенског Одбора за енергетику - МОЕ

Оснива се међуодељенски Одбор за енергетику (МОЕ) Академије инжењерских наука Србије.

Делатност Одбора:
Одбор се бави значајним темама из области енергетике.
Одбор се укључује у расправе око енергетских стратегија, закона, просторних планова, инвестиција и осталих генералних тема које организује држава било да је то тражено или није тражено од АИНС.
Одбор сарађује са свим асоцијацијама и произвођачима из области енергетике по сопственој иницијативи, иницијативи државе или иницијативи тих организација.
Председник Одбора - Миодраг Месаровић, а за заменици - Марија Тодоровић и Ненад Ђајић.
Чланови Одбора:
Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима - Рајко Томановић, Илија Плећаш
Одељење електротехничких наука - Јован Нахман, Милан Ћаловић
Одељење биотехничких наука - Ратко Николић
Одељење машинских наука -  Александар Гајић, Ненад Ђајић, Миодраг Месаревић, Симеон Ока, Владимир Стевановић, Марија Тодоровић
Одељење грађевинских наука - Бранислав Ђорђевић
Одељење рударских и геолошких наука - Слободан Вујић, Светомир Максимовић
design by Milica Popović
врх