Документи oдбора за енергетику

Улогујте се како бисте видели сва унета документа.

Водоник у енергетици

24.10.2021, Документ
Задњих неколико година је веома нагло повећан интерес за водоник у енергетици. Европска Унија је поставила циљ да до 2050. године у њеном укупном енергетском билансу водоник учествује са 13-14%. Слична је ситуација и у другим водећим економијама свету и у осталим земљама, уопште. У питању су врло значајни политички, технолошки и економски аспекти ове концепције развоја енергетике. Пратећи ова кретања, Србија такође почиње да разматра место водоника у националној енергетској политици. У том циљу, за заинтересоване чланове АИНС, и јавности, ИО АИНС је пре неколико месеци затражио од проф. М. Аџића да припреми краћи материјал о водонику, који следи у наставку. М. Аџић овом приликом изражава своју захвалност проф. М. Месаровићу, проф. Н. Ђајићу, проф. Б. Гргуру, као и члановима МОЕ, који су прочитали рукопис и својим коментарима допринели да буде побољшан и коначно уобличен.

Примедбе на Закон о енергетици

24.12.2013, Документ


design by Milica Popović
врх