Предавања Одељења машинских наука

Могућности побољшања економичности рада железница Србије

09.01.2019, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. емеритус др Реља Јовановић (Биографија)
Одељење: Одељење машинских наука
Могућности побољшања економичности рада преко подизања нивоа безбедности железнице србије, применом нових знања и вештина техничког кадра свих нивоа образовања Апстракт: Око пола века је прошло како се приступило модернизацији железница ових простора (мрежа бившег ЈЖ-а). Паралелно, укидањем ГЂЖ, Републичке железнице су се, као и Републике, осамосталиле, а кадровски потенцијали су се оријентисали на увоз модернијих возила-вагона, локомотива, моторних гарнитура, механизације за одржавање пруга и др. Међутим, занемарује се одржавање нових средстава (посебно витални делови и склопови), што у Србији толерише Инспекција железничког саобраћаја. Возила се често пуштају у саобраћај након неадекватних или никаквих тестова! У великом обиму се не обрађују техничка...
више...

Мерење ефикасности војних технологија и модерних војних организација

24.06.2015, 18.00 часова, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Момчило Милиновић (Биографија)
Одељење: Одељење машинских наука
У оквиру излагања биће дат осврт на нове концепције ратовања и војних и цивилних сукоба и у складу са тиме нових интегрисаних појмова војних перформанси и војне организације са борбеним технологијама. Анализираће се значај појма интер и интра операбилност и њихов утицај на војну технологију, организацију и укупну борбену ефикасност. Савремена технолошка решења наоружања и војне опреме биће анализирана кроз ревидиране захтеве савремених питања ратовања и одбране. Анализираће се и утицај савремених концептуалних решења војске на развој њених нових војних технологија.
више...

Нова енергетска политика у хидро бизнису – Реконструкција великих хидроелектрана

11.06.2014, Свечана сала грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Александар Гајић (Биографија)
Одељење: Одељење машинских наука
Нова енергетска политика условљена је уским радним подручјем термоелектрана, потенцијалним ризиком нуклеарних електрана, ограниченим ресурсима нафте, угља и гаса и новим еколошким захтевима. Узимајући у обзир да су обовљиви извори енергије, посебно соларна и ветроенергија зависни од климатских услова то хидроенергија заузима нову и посебну улогу у енергетским системима развијених великих земаља. Основни циљ хидроелектрана постаје не производња већ њихова снага, а главни захтеви при реконструкцији и ревитализацији поред повећања ефикасности и снаге хидроагрегата су побољшање сигурности, поузданости и расположивости. У овом раду биће приказана високопритисна хидроелектрана са три резервоара и два доводна канала, дугачким тунелом са водостаном,...

више...

Човек под вибрацијама моторних возила - решење проблема

23.04.2014, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Мирослав Демић (Биографија)
Одељење: Одељење машинских наука
Корисници моторних возила су изложени штетном дејству вибрација, буке и микроклиме у возилу, али ће се, у предавању, пажња посветити вибрацијама моторних возила. Вибрације изазивају замор, посебно возача, и тиме директно утичу на безбедност саобраћаја.... Оне се на кориснике моторних возила преносе локално (преко команди), или преко целог тела (седишта). У пракси постоји неколико приступа пручавању овог проблема, али ће током предавања бити веома детаљно објашњен инжењерски приступ дефинисању прихватљивих критеријума уз делимичан приказ ауторових резултата. Када се поседују одговарајући критеријуми (у светској литератури не постоје опште прихваћени ставови о томе), у пракси се проблем минимизације замора корисника моторних возила под...
више...

Реверзибилни ток при испаравању у микроканалским размењивачима и могућности које се отварају

04.12.2013, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Предраг Хрњак
Одељење: Одељење машинских наука
Микроканални размењивачи (ID=0.5-1mm) постају све популарнији у разним енергетским системима, поготово тамо где су компактност и тежина вазни фактори. Оригинално зачети у авионским расхладним системима, преко мобилних (хлађење мотора и кабина код аутомобила) данас налазе све већу примену у стационарним апликацијама. Један од проблема је адекватна расподела двофазног тока при адиабатском струјању радног флуида у разделницима. Један од начина да се смањи утицај инерцијаних сила је раздвајање фаза циме би само течност улазила у канале. Проучавајући те феномене откривен је реверзибилни ток флуида у микроканалима, визуализовано је и квантификовано струјање у каналима и разденицима. Ово предавање ће бити премијерна презентација...
више...

Микромеханичка анализа жилавог лома заварених спојева челика

03.04.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Александар Седмак (Биографија)
Одељење: Одељење машинских наука
Анализа понашања металних материјала и заварених спојева под дејством спољног оптерећења има важну улогу у обезбеђивању интегритета и сигурног рада конструкција. Имајући у виду веома често присуство грешака у завареним спојевима (микропрслине, шупљине, итд.), важно је дефинисати под којим условима долази до њиховог лома и који фактори утичу на динамику губитка носивости. У овом излагању ће бити разматран жилав лом метала, који подразумева изражену пластичну деформацију и одвија се механизмом настанка, раста и спајања шупљина. Применом еласто-пластичне механике лома (ЕПМЛ), или “глобалног приступа”, није могуће на прави начин узети у обзир овај сложени механизам оштећења. Микромеханички модели локалног приступа...
више...

design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх
https://loginhondaslot.com/ https://situsxyz388.co/ https://xyz388id.vip/ https://apo388.com/ https://loginapo388.com/
https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-anti-rungkad/ https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-thailand/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/situs-toto/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/server-thailand/ situs tot https://stit-lingga.ac.id/pai/thumbs togel online rel="noopener"