Вести

Борислав Стојков у "Политици"

08.12.2019Један из серије чланака Б.Стојкова у суботњим културним додацима у „Политици“ је и чланак изашао 30.11.2019.год под насловом „Тешко питање и паметни одговори“

Овај чланак преставља сублимацију САПЕА пројекта рађеног по наруџби Комисије ЕУ од асоцијације Европских научних академија из свих области (укључена и АИНС).Пројекат је требало да одговори на сложено питање како да успешно сарађују наука и политика. Анализа проф. Стојкова може помоћи да АИНС стави на разматрање ову тему и донесе своју политку у односима према државној управи.


Документ
design by Milica Popović
врх