Проф. др Мирјана Шијачић Николић

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Редован члан
Функција: Секретар одељења биотехничких наука
Члан међуодељенског одбора за храну
Члан Председништвa
Биографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Мирјана Шијачић-Николић, дипломирани инжењер шумарства, редовни професор Универзитета у Београду – Шумарског факултета. Рођена је у Београду, 1968. године. У свом досадашњем раду објавила је преко 350 библиографских јединица које се баве генетиком шумског дрвећа, оплемењивањем биљака, конзервацијом и усмереним коришћењем шумских генетичких ресурса и биљном производњом. Коаутор је три универзитетска уџбеника, две помоћна универзитетска уџбеника, неколико збирки задатака и већег броја различитих публикација. У свом досадашњем раду учествовала је у реализацији 9 међународних пројеката и 55 националних пројекта, од којих је руководила реализацијом 27 пројеката. Под њеним менторством реализовано је и одбрањено 7 докторских дисертација, од укуно 22 у чијим комисијама је учествовала. На Шумарском факултету била је продекан (у два мандата), заменик председника већа Одсека за шумарство (у два мандата), руководилац докторских студија за област шумарства (у два мандата) и шеф Катедре семенарства, расадничарства и пошумљавања у више мандата. Од 2020. године је национални координато Републике Србије у међународном програму за очување и одрживо коришћење шумских генетичких ресурса (ЕУФОРГЕН). Удата је, мајка једног сина.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх