Проф. др Снежана Младеновић Дринић

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Контакт

Радна организација: Институт за кукуруз "Земун Поље"
E-mail: msnezana@mrizp.rsПошаљи поруку

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Др. Снежана Младеновић Дринић, научни саветник, рођена је у Београду 1961. године. Дипломирала је и магистрирала на Природно-математичком факултету у Београду, а докторирала на Пољопривредном факултету у Новом Саду 1995. године. Од 1988. године ради у Институту за кукуруз и бави се оплемењивањем кукуруза и соје, молекуларном генетиком биљака, биотехнологијом и биогоривима. Објавила је две монографије, 5 поглавља у међународним и 12 у националним монографијама и преко 130 радова, од тога 59 у часописима са Сци листе. Коаутор је седам хибрида кукуруза. Има 198 цитата према Scopusu, 609 према Google Scolar бази. Руководила је реализацијом 3 пројекта МПНТР, билатерним пројектом и учесник је у 3 COST акције, коментор 10 докторских дисертација. Уредник је међународног часописа ГЕНЕТИКА, члан Националног савета за Биолошку сигурност, Биоетичког комитета UNESCO комисије Србије при САНУ, Одбора за акредитацију МПНТР, кординатор Међуодељенског одбора за храну.
design by Milica Popović
врх