Проф. др Зоран Стевановић

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Др Зоран Стевановић, редовни професор Рударско-геолошког факултета, на истом факултету дипломирао је 1979, а докторску дисертацију одбранио 1987. године. Руководилац и оснивач Центра за хидрогеологију карста РГФ и координатор међународног курса који Центар организује у сарадњи са UNESCO. Објавио 325 научних и стручних радова од чега 25 у часописима са SCI листе. Написао је или уредио 15 монографија од којих је 7 публиковано у иностранству. Најзначајније су монографије објављене од стране реномираних издавача Springer, Elsevier, Taylor & Francis. Цитиран је преко 150 пута, SCOPUS до априла 2015 – 88 цитата (актуелно Research Gate: 400 цитата). Аутор три уџбеника. Консултант УН – FAO и UNESCO, руководио хидрогеолошким истра-живањима у Алжиру, Ираку, Грузији, Бутану, Сејшелима, Сомалији, Етиопији и државама бивше Југославије. Председник Комисије за карст Светске асоцијације хидро-геолога (IAH). Почасни члан Мађарског геолошког друштва и члан Бугарског геолошког друштва. Председник Српског геолошког друштва(2012-2016), оснивач Комисије за карст. Потпредседник Одбора за крас и спелеологију САНУ.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх