Проф. др Војислав Вукмировић

преминуо 08.01.2017

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Кратка биографија

ВОЈИСЛАВ ВУКМИРОВИЋ, редовни члан АИНС од 2007. године, рођен је у Великом Гају код Вршца 19. августа 1933. године. На Грађевинском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1958. године, магистарски рад одбранио је 1967. године, а докторску дисертацију 1975. године. Од 1958. до 1965. године ради у Институту за водопривреду “Јарослав Черни” на идејним решењима хидротехничких система и истраживачким задацима. Од 1965. године је асистент Грађевинског факултета, доцент је од 1976, ванредни професор од 1979, а редовни професор од 1991. године, на предметима Основе хидротехнике и Стохастичка хидрологија.
design by Milica Popović
врх