Вести

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОДЕЉЕЊА РУДАРСКИХ И ГЕОЛОШКИХ НАУКА АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ

21.03.2023У складу са Правилником о наградама Одељења рударских и геолошких наука Академије инжењерских наука Србије (ОРГН АИНС) објављује се конкурс за достављање предлога за доделу награда: „Академик проф. др ЉУБОМИР КЛЕРИЋ“, (за животно дело – изузетне резултате постигнуте у научно-истраживачком раду у дугогодишњем периоду), и „Проф. др ДИМИТРИЈЕ АНТУЛА“, (за врхунско инжењерско остварење, реализовано у пракси потврђено). Награде се додељују појединцима који су дали значајне доприносе у областима рударских, геолошких и системских наука. Предлоге за додељивање награда могу поднети: Одељење РГН, Одељење техничких наука Српске академије наука и уметности (САНУ), три редовна члана АИНС или САНУ, универзитети, факултети и научно-истраживачке институције. Предлози за доделу награда, сачињени у писаном облику, подносе се Одељењу РГН АИНС. Они морају обухватити: 1. Образложење предлога, са истицањем остварених резултата због којих се кандидат предлаже за награду; 2. Остале релевантне податке и чињенице од значаја за доношење одлуке о додели награде, према подсетнику (у прилогу Правилника подсетник А или Б); 3. Потписану изјаву кандидата да прихвата кандидатуру сагласно Правилнику о наградама Одељења рударских и геолошких наука АИНС. Предлози за доделу награда могу се доставити најкасније до 30. априла 2023.г. поштом или лично на адресу: Академија инжењерских наука Србије, Краљице Марије 16, Соба 218/а, 11000 Београд. Особа за контакт: Срђан Костић, srdjan.kostic@cerni.rs Секретар ОРГН Проф. др Мирко Вујошевић
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх