Насловна > IMPEDE 2019

IMPEDE 2019

15.04.2019

IMPEDE /ɪmˈpiːd/ "..to make it more difficult for something to happen"

Међународна научна конференција

УТИЦАЈ НЕЛЕГАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ, ЛОШЕГ ПЛАНИРАЊА И ПРОЈЕКТОВАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Београд, Србија 10 – 11 октобар 2019, 9Х; Друштво инжењера и техничара, Кнеза Милоша 7, трећи спрат

Важни датуми

Конференција подстиче публиковање радова из области инжењерства заштите животне средине, шумарства, пољопривреде, архитектуре, грађевинарства, саобраћаја и просторног планирања, електротехничких наука, енергетике, машинских наука, рударских и геолошких наука, технолошких, металуршких и наука о материјалима, права, економије, друштвено економских интеракција, безбедносних студија, примењених природних наука и других научних и стручних области.

design by Milica Popović
врх