Насловна > IMPEDE 2019

IMPEDE 2019

15.04.2019

IMPEDE /ɪmˈpiːd/ "..to make it more difficult for something to happen"

Међународна научна конференција

УТИЦАЈ НЕЛЕГАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ, ЛОШЕГ ПЛАНИРАЊА И ПРОЈЕКТОВАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Београд, Србија 10 – 11 октобар 2019.

Конференција подстиче публиковање радова из области инжењерства заштите животне средине, шумарства, пољопривреде, архитектуре, грађевинарства, саобраћаја и просторног планирања, електротехничких наука, енергетике, машинских наука, рударских и геолошких наука, технолошких, металуршких и наука о материјалима, права, економије, друштвено економских интеракција, безбедносних студија, примењених природних наука и других научних и стручних области.

ИМПЕДЕ 2019 летак (српски)
IMPEDE 2019 leaflet (English)

Важни датуми

Рок за доставу апстракта (продужен) - 6. мај 2019. Одлука о прихватању апстракта - 1. мај 2019. Рок за доставу целог рада - 1. јул 2019. Рок за доставу рецензираног рада - 2. септембар 2019. Рок за регистрацију учесника - 2. септембар 2019. Одржавање конференције - 10-11. октобар 2019.

Пријаве за учешће, апстракте и радове слати у електронској верзији на е-маил адресу: impede@shts.org.rs

design by Milica Popović
врх