Ставови

СТАВОВИ АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ О ПОСЛЕДИЦАМА ПРОДАЈЕ ТЕЛЕКОМА

23.02.2015

ЗАКЉУЧАК На основу изложеног закључујемо да Телеком Србија никако не треба да се прода из следећих разлога: 1. Телеком Србија је од стратешког значаја за Републику Србију 2. Економске последице продаје Телекома Србија ће бити изузетно негативне за грађане Србије 3. Последице продаје Телекома Србије ће негативно утицати на развој телекомуникационе индустрије у Србији 4. Продаја, или приватизација, Телекома Србије је незаконита. Стручна јавност Србије је уверена да Телеком мора и може да одговори изазову који се пред њим поставља. При томе се има у виду: - да је брз развој телекомуникација и ИКТ веома значајан за Републику Србију, - да је исправно дефинисање циљева развоја електронских комуникација од посебног државног интереса, пре свега због економског опоравка и раста, - да постоје велики и доказани потенцијали електротехничких факултета у земљи (Београд, Ниш, Нови Сад, Чачак, Косовска Митровица) да образују и стварају нове врсне кадрове у ИКТ индустрији, - да постоје доказани потенцијали научно-истраживачких и истраживачко-развојних института, иновационих центара, домаћих произвођача, добављача, као и подизвођача изградње телекомуникационе инфраструктуре, који су заједно омогућили да Телеком Србија буде оно што данас јесте, једна од три најуспешније српске компаније. Наши инжењери и научници су гарант даљег развоја телекомуникациионих услуга и сервиса које би пружао Телеком. Академија инжењерских наука Србије је спремна као компетентно саветодавно тело да помогне својом стручношћу и знањем Телекому Србија у континуалној изградњи и модернизацији телекомуникационе инфраструктуре и припадајућих услуга. Академија је такође спремна да пружи услуге и Влади Србије у одређивању стратешких праваца развоја информационо комуникационе индустрије, и доношењу адекватних одлука које би допринеле позитивно овом развоју.


Цео став
design by Milica Popović
врх