Предавања

Семинар „Инжењерство, индустријске технологије и друштво“

17.11.2014, Регионална канцеларија Нови Сад
Предавач: Проф. др Петар Петровић
Одељење/Институција: Инжењерска комора Србије
Семинар је организован за чланове Инжењрске коморе Србије у просторијама регионалне канцеларије у Новом саду. Главни предавач био је проф. др Петар Петровић, председник Међуодељенског одбора за технолошке платформе АИНС. Учествовали су и чланови АИНС - Владимир Милачић, Мирољуб Аџић и Милољуб Смиљанић и председник УО Инжењерске коморе Србије Милован Главоњић. Присутни су учествовали у дискусијама по изложеним рефератима.
Предавач: Проф. др Петар Петровић (Биографија)
design by Milica Popović
врх