Предавања

Могућности побољшања економичности рада железница Србије

09.01.2019, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. емеритус др Реља Јовановић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење машинских наука
Могућности побољшања економичности рада преко подизања нивоа безбедности железнице србије, применом нових знања и вештина техничког кадра свих нивоа образовања Апстракт: Око пола века је прошло како се приступило модернизацији железница ових простора (мрежа бившег ЈЖ-а). Паралелно, укидањем ГЂЖ, Републичке железнице су се, као и Републике, осамосталиле, а кадровски потенцијали су се оријентисали на увоз модернијих возила-вагона, локомотива, моторних гарнитура, механизације за одржавање пруга и др. Међутим, занемарује се одржавање нових средстава (посебно витални делови и склопови), што у Србији толерише Инспекција железничког саобраћаја. Возила се често пуштају у саобраћај након неадекватних или никаквих тестова! У великом обиму се не обрађују техничка...
више...

Геохемија, генеза и трансформације боксита

12.12.2018, Удружење "Милутин Миланковић"
Предавач: Проф. др Адам Дангић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење рударских и геолошких наука
Алуминијум је у земљиној кори обилно заступљен у виду алумосиликатних минерала због геохемијског афинитета Ал и Си. Боксит, једина руда алуминијума, настаје површинским распадањем алумосиликата у латеритским условима и у карсним депресијама, када се кида веза Ал-Си и формирају минерали Ал-оксихидроксиди. Геохемијске и минералошке карактеристике боксита зависе од састава матичног материјала, услова бокситизације, геохемијских процеса и трансформација током дијагенезе и епигенезе лежишта. Каолинизација боксита, ретроградни епигенетски процес у односу на бокситизацију, одвија се кроз Си-метасоматозу у интеракцији подземна вода-боксит. Посебан тип секундарних лежишта карсних боксита детритични боксит са црвеницом настаје у специфичним геохемијским условима.
више...

Пројектовање затварања историјских депонија у Србији

12.12.2018, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Мића Јовановић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
У хијерархији управљања отпадом, депоновање се класификује као најмање пожељна, ипак неизбежна категорија. У већини земаља у развоју оно представља доминантни облик у структури управљања чврстим отпадом. Процењује се да се у Србији, од укупне количине отпада, рециклира мање од 5%, док се сав остали отпад депонује. У Србији је идентификовано 3500 сметлишта (тзв. „застарелих историјских депонија“). Нека од њих су легална одлагалишта отпада, док нека нису. Национална стратегија управљања отпадом предвиђа концентисање одлагања отпада на далеко мањем броју депонија, уз изградњу до тридесет регионалних депонија. За преостала легална и дивља сметлишта, предвиђено је затварање. Депоније су индустријски објекти чија...
више...

Глобални и регионални изазови очувања и развоја подземних водних ресурса Србије

05.12.2018, Удружење
Предавач: Проф. др Зоран Стевановић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење рударских и геолошких наука
Данас се у Србији између 70 и 75% становништва снабдева пијаћом водом са изворишта подземних вода. И поред честих ранијих недоумица о количинама и расположивости подземних водних ресурса Србије њих има довољно за дугорочно и поуздано снабдевање становништва и индустрије Србије, бар оних корисника на подручју где је и до сада њихово коришћење било доминантно. Међутим, ресурси подземних вода су неједнако просторно и временски дистрибуирани и потребан је значајан и континуални напор стручњака хидрогеологије, и не мање водопривреде, да се они одрживо и рационално користе и, што је најважније, штите од загађивања. Током седамдесетих година 20. века када је учешће...
више...

Основне црте геотектонских догађања у медитеранском подручју током последњих 2,5 милијарде година (протерозоик - фанерозоик)

28.11.2018, Удружење "Милутин Миланковић"
Предавач: Проф. др Радуле Поповић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење рударских и геолошких наука
Балканско полуоствро представља мозаик хетерогених геотектонских блокова ствараних у разним временима и просторима, почев од пре више од 2 милијарде година закључно са најновијим геотектонским догађајима. На основу распрострањења трилобита Сyнхомалонотус тристани, односно Цалyмене тристани, дошло се до претпоставке да су у ордовицијуму (пре око 450 милиона година) стари геотектонски блокови на данашњем Пиринејском полуострву, Сардинији, затим пелагонско-родопски, Мендерес, анатолиски масиви, сиријски кристалин, припадали јединственом Медитеранском субконтиненту који се током горњег протерозоика одвојио од суперконтинента Гондване (на коме је такође нађен исти фосил: Либија, Мароко), том приликом се између них формирао океан - Прототетис. Истовремено на супротној страни, поменутог...

више...

Реализација комплексних инвестиционих пројеката искуства и препоруке

18.04.2018, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Бранислав Ивковић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење грађевинских наука
Формирање тима за реализацију пројекта. Фазе у реализацији пројекта са становишта Извођача и Инвеститора. Законски оквир који мора бити предуслов реализацији оваквих пројеката у Србији. Презентовање и анализа пројеката који су завршени или у току. • Петрохемијски комплекс у Киришију (Руска Федерација) • Изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине (РТБ Бор) • Завршетак друмског Коридора 10 у Србији Кратки видео прилози са наведених пројеката. Закључци и препоруке за пројекте, чија се реализација очекује у блиској будућности.
више...

Регионализам у српској модерној архитектури

25.10.2017, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Др Игор Марић, научни саветник (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење грађевинских наука
Ако територију Србије, као и регије на којима већином живе Срби у заједници са другим народима, посматрамо кроз време и као оформљен амбијент, можемо запазити одређене стваралачке и подстицајне обрасце при сагледавању развоја српске архитектуре. У развоју грађења свакако се издвајају: период средњовековне архитектуре, паралелна и непрекинута нит народног стваралаштва, потом, у контексту стварања модерне националне државе, романтичарске тенденције, као и потоњи периоди усвајање модернизма све до постмодернизма као дела општих европских развојних токова. Поменуто стваралаштво је добрим делом изучавано, валоризовано и препознато као корпус који је у једном сегменту уврштен у националну баштину. Оно што до сада није урађено, а...
више...

Surface chemistry for enhanced bio-compatibility of medical devices: Research and potential commercial devlopment

18.05.2017, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Prof. Michael Tompson
Одељење/Институција: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Our research concerns the development of a chemispassive surface that is being employed to modify a number of conduits and devices used in medicine. The interaction of substrates with the components of biological fluids, especially blood, has constituted a research problem over many years. In this regard, a variety of strategies have been used to attempt an enhancement of biocompatibility with some emphasis being centered on the control of surface free energy and imposition of a plethora of surface coatings. In our work we are addressing the physical chemistry of covalent surface modification through the synthesis of new silane-based...
Позив за предавање
више...

Органска башта - биобашта здравља - данас и сутра

09.04.2017, Славковица
Предавач: Проф. др Бранка Лазић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење биотехничких наука
Четврто предавање из серије предавања о пољопривреди одржано је у селу Славковица, Општина Љиг у присуству 36 слушалаца (мештани и из околних села). Проф. др Бранка Лазић, која је одржала ово интересантно предавање, је констатовала да је овај регион управо погодан за органски начин гајења биљака и животиња, а нарочито башта. Значај биобаште је у здравој храни али може имати и комерцијалне предности. На примеру коришћења коприве и примеру пожељног комшилука две врсте биљака указано је на могућност избегавања хемије при узгоју башта. Професорка Лазић је присутнима поделила неколико својих књига, а 3 књиге су поклоњене стручној библиотеци села Славковица.
више...

Могућности за обезбеђивање прехрамбене и енергетске сигурности из биомасе

01.03.2017, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Золтан Заварго
Одељење/Институција: Одељење биотехничких наука
Имајући у виду чињеницу да су резерве фосилних горива ограничене као и чињенице да је коришћење фослиних горива главни узрочник климатских промена, намеће се као неизбежно решење прелазак на обновњиве изворе енергије. Један од значајних обновљивих извора енергија као и сировине на биоснови, је биомаса. Са друге стране коришћење биомасе повезана је и са производњом хране. С обзиром да су и храна и енергије стратешке компоненте друштва, намеће се питање којим путем ићи да би се потребе за храном и енергијом заодовољиле. Иако постоји јединствено мишљење о важности проблематике обезбеђења енергетских и прехрамбених потреба, имајући у виду да...
више...

design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх
https://loginhondaslot.com/ https://situsxyz388.co/ https://xyz388id.vip/ https://apo388.com/ https://loginapo388.com/
https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-anti-rungkad/ https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-thailand/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/situs-toto/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/server-thailand/ situs tot https://stit-lingga.ac.id/pai/thumbs togel online rel="noopener"