Предавања Одељења биотехничких наука

Могућности за обезбеђивање прехрамбене и енергетске сигурности из биомасе

01.03.2017, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Золтан Заварго
Одељење: Одељење биотехничких наука
Имајући у виду чињеницу да су резерве фосилних горива ограничене као и чињенице да је коришћење фослиних горива главни узрочник климатских промена, намеће се као неизбежно решење прелазак на обновњиве изворе енергије. Један од значајних обновљивих извора енергија као и сировине на биоснови, је биомаса. Са друге стране коришћење биомасе повезана је и са производњом хране. С обзиром да су и храна и енергије стратешке компоненте друштва, намеће се питање којим путем ићи да би се потребе за храном и енергијом заодовољиле. Иако постоји јединствено мишљење о важности проблематике обезбеђења енергетских и прехрамбених потреба, имајући у виду да ће број становништва у наредном периоду знатно порасти, нема јединсвеног става који сценарио води ка енергетској и прехрамбеној безбедности. Очигледно је тржиште биоенергије и пољопривреде повезано. Неопходно је дефинисање одговарајуће политике засновану на релевантним подацима. Ако се изабере одговарајући пут, тада је могућ интегрисани одржив систем хране и енергије (Maltsoglou et al., 2015). Енергетска и прехрамбена сигурност, важна је како са глобалног тако и са локалног нивоа. Многе заједнице врше анализу у којој мери могу да омогуће обе сигурности (нпр. Karl et al.. 2015). Стратегија за обезбеђења прехрамбене сигурности има више. У литератури се могу издвојити четири кључна пута (Fraser et al., 2016): примена технологија за повећање производње хране, пођеднака расподела хране, промоција локалних суверених система и отклањања недостатака тржишта, политике и прописа. Решење је вероватно у одговарајућем миксу предложених стратегија (Fraser et al., 2016). Не требају се занемарити ни губици и отпаци хране, који су огромни. Исто тако као сировина за биомаса значајан извор могу да представљају биоотпаци, који се у друге сврхе не користе. При томе треба бити опрезан са добијеним подацима за њихов износ. Добијени износи су увек теоријски, јер је немогуће сав потенцијал искористити, било из економских или еколошких разлога.
Предавач: Проф. др Золтан Заварго
design by Milica Popović
врх