Предавања Одељења биотехничких наука

Предавање у Шумадији из серије предавања из пољопривреде под насловом „Сточарство у Србији - стање и перспективе“

21.05.2016, Славковица
Предавач: Ратко Лазаревић, Милорад Стошић
Одељење: Одељење биотехничких наука
Прво из серије предавања из пољопривреде под насловом „Сточарство у Србији - стање и перспективе“ одржано је 21. маја 2016. године у Славковици уз присуство 50 мештана и из околних села Општине Љиг. Ратко Лазаревић је нагласио да је сточарство основ читаве пољопривреде. Приказано је (лоше) стање сточарства у Србији и општини Љиг. Дати су предлози за напредак и развој сточарства: шта треба да уради држава, шта струка а шта пољопривредници (прилог). Милорад Стошић је говорио о важности добро организоване производње и коришћења сточне хране а посебно трава. Дао је низ корисних сугестија и „резултата“ (прилог) Предавачима се прикључио и искусни бивши руководилац фарме од 2500 крава Илија Данковић са практичним упутствима за припрему објеката за гајење крава Излагања су побудила велику пажњу и одобравање присутних са низом питања и коментара.
Предавач: Ратко Лазаревић, Милорад Стошић
Научни рад проф. др Ратка Лазаревића обухвата следеће области истраживања: одгајивање, селекција, ембриотехнологија и исхрана домаћих животиња; примена и коришћење нових биотехнологија у циљу унапређивања производње меса и млека. Као препознатљив истраживач држао је предавања по позиву на факултетима и институтима у Немачкој, Словачкој, Чешкој, Нигерији, Бугарској и Француској. Био је члан међународних одбора и удружења за товне расе говеда..ембриотрансфер и примену биотехнологија. Један је од пионира у области развоја фармског сточарства у нашој земљи. Остварио је сарадњу са институтима и факултетима из Француске, Немачке, Чешке, Словачке, Русије, Бугарске и Кине. Објавио је велики број књига (16), од којих је један број изазвао интересовање домаћих и страних истраживача: „Ембриотехнологија у генетском унапређењу говеда“, „Фармско сточарство“, „Нове биотехнологије у сточарству“, „Сточарство у органској производњи“. Проф. др Милорад Стошић, дипломирани инжењер агрономије. Завршио Пољопривредни факултет у Земуну 1963. године на коме је магистрирао 1974. и докторирао 1980. У Институту за крмно биље у Крушевцу је радио 42 године, где је стекао звање научног саветника, а на Пољопривредном факултету 10 година у трећинском радном односу, где је стекао звање редовног професора за предмет Ливадарство са пашњаштвом. Био је више година руководилац научне службе у Институту, заменик директора и директор. Учествовао је у 19 научних пројеката у којима је за 4 био руководилац, а за 4 руководилац подпоројекта. Реализовао је 3 међународна научна пројекта у којима је био руководилац и 2 стручна пројекта. Ментор је или коментор 5 докторских дисертација и 6 магистарских теза. Аутор је или коаутор 8 привредних пројеката који су реализовани у Србији. Објавио је 124 библиографске јединице; од тога 109 научних радова, 1 монографију, 6 прилога у монографијама и 2 прилога у енциклопедијама. Има 4 технолошка решења и 2 протоипа машина (комбиновани силажни комбајн и вршалица за синтозрне легуминозе). Водећи је научни радник у Србији у области проучавања крмног биља, посебно природних и сејаних травњака.
design by Milica Popović
врх