Предавања Одељења биотехничких наука

Како зауставити даље пропадање села и сточарства у брдско-планинским и пограничним подручјима наше земље?

10.06.2015, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Ратко Лазаревић
Одељење: Одељење биотехничких наука
Према попису становништва (2011), наша земља има 7.120.666 становника, од којих на селу живи око 3 милиона или 41%, док на брдско-планинским и пограничним подручјима живи око 1.400.000 становника или 20% од укупног броја у Републици. Просечна старост носиоца газдинства је 59 година, док их је већина између 55 и 60 година (65%) а само 35,9% између 35 и 55 година. На брдско-планинским и пограничним подручјима производњом говеда и оваца бави се 127.180 газдинстава или 32,3% у укупном броју у Србији. Ова газдинства гаје 259.552 грла говеда и 606.101 грло оваца, што је 28,6%, односно 34% у укупном броју Србије. Становништво са ових подручја се карактерише по створеним специфичним домаћим технологијама у производњи млека и говеђег и овчијег меса (сјенички, златарски, хомољски, сврљишки сир и пиротски качкаваљ; говеђа ужичка пршута, овчија стеља, пеглана пиротска кобасица и др.). Такође, са ових подручја у прошлом веку домаћем и страном тржишту испоручивано је преко милион јагњади и преко сто хиљада јунади. Према последњем попису (2011) број села са мање од 50 становника је 546 а 447 села са мање од 100 становника. Посебно забрињава пражњење, односно гашење села у пограничним подручјима земље (јужна и источна Србија). Села су посебно запостављена у овом веку, јер је из економских разлога број исељених становника достигао свој врх у последњој деценији (Трговиште, Босилеград, Црна Трава, Бабушница, Сурдулица, Књажевац, Куршумлија и др.). Нестале су задруге, урушена је пољопривреда, уништено је сточарство, напуштени су домови културе, школе, дотрајале инфраструктуре (посебно путеви), омладина је остала без посла и други проблеми. Из ових разлога хитно је потребно да држава предузме следеће: 1) да донесе закон о земљишту, 2) да донесе закон или обавезујући акт о финансирању и одржавању инфраструктуре на селу и 3) да стави у исти положај носиоце робних газдинстава на селу као и радника у индустрији (исти третман код улагања 5000-10000 евра по радном месту). Након донешених јасних државних обавезујућих мера (закона) следи израда Стратегије развоја села и пољопривреде на брдско-планинским и пограничним подручјима од 2016. до 2025. године.
Предавач: Проф. др Ратко Лазаревић (Биографија)
Научни рад проф. др Ратка Лазаревића обухвата следеће области истраживања: одгајивање, селекција, ембриотехнологија и исхрана домаћих животиња; примена и коришћење нових биотехнологија у циљу унапређивања производње меса и млека. Као препознатљив истраживач држао је предавања по позиву на факултетима и институтима у Немачкој, Словачкој, Чешкој, Нигерији, Бугарској и Француској. Био је члан међународних одбора и удружења за товне расе говеда..ембриотрансфер и примену биотехнологија. Један је од пионира у области развоја фармског сточарства у нашој земљи. Остварио је сарадњу са институтима и факултетима из Француске, Немачке, Чешке, Словачке, Русије, Бугарске и Кине. Објавио је велики број књига (16), од којих је један број изазвао интересовање домаћих и страних истраживача: „Ембриотехнологија у генетском унапређењу говеда“, „Фармско сточарство“, „Нове биотехнологије у сточарству“, „Сточарство у органској производњи“.
design by Milica Popović
врх