Проф. др Бошко Рашуо

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Дописни члан
Функција: Координатор међуодељенског одбора за публикације
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Бошко РАШУО, дипломирани машински инжењер, редовни професор Машинског факулте-та Универзитета у Београду. Наставна, научна, и инжењерска делатност проф. Бошка Рашуо везана је за ваздухопловство, енергију ветра и бионику. Из ових области увео је предмете на Катедри за ваздухопловство и Модулу за дизајн у машинству, издао је 2 монографије, од тога једну у иностранству, 4 поглавља у међународним монографијама уважених издавача, 5 уџбеника, од чега 3 у електронском издању, био је ментор преко 150 дипломских, 16 мастер, 10 магистарских и 6 докторских дисертација. Руководио је научним, развојним и инжењер-ским пројектима из области ваздухопловства и енергије ветра. Учествовао је у програмима пројеката Европске Уније TEMPUS. Објавио је преко 250 радова, од тога 70 у часописима, а 20 са СЦИ листе, са преко 100 цитата у иностраној литератури. Едитор је у 2 међународна часописа.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх