Проф. др Душан Ковачевић

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Редован члан
Функција: Заменик координатора међуодељенског одбора за храну
Биографија

Контакт

Радна организација: Пољопривредни факултет Универзитет у Београду
Адреса радне организације: Немањина 6, 11080 Земун
Телефон радне организације: 011 441 3555
E-mail: dulekov@agrif.bg.ac.rsПошаљи поруку
E-mail (додатни): dusan_kovacevicc@vektor.netПошаљи поруку

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

ДУШАН Ђ. КОВАЧЕВИЋ, рођен је 10. децембра 1954. год. Инђији. Пољопривредни факултет Универзитета у Београду-одсек за ратарство завршио је 1978. године, где је магистрирао 1983. и докторирао из области технологије земљишта односно биотехничких наука. Од 1979. године запослен је на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду у звању асистента приправника где је прошао сва наставничка звања, да би 2001. био изабран у редовног професора. Публиковао је преко 260 научних радова у домаћим и међународним часописима, од тога 7 у међународним часописима са СЦИ листе. Аутор је уџбеника Опште ратарство (два издања) и пет монографија националног значаја. За дописног члана АИНС је изабран 2009. године.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх