Проф. др Миодраг Месаровић

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Координатор међуодељенског одбора за енергетику
Члан међуодељенског одбора за међународну сарадњу
Члан
Биографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Миодраг Месаровић је редовни члан Академије инжењерских наука Србије од 2000. године. Дипломирао је на Електротехничком факултету, а докторирао на Машинском факултету Универзитета у Београду. Ради у Енергопројекту у Београду као специјални саветник директора. Учествовао је у више стотина пројеката у земљи и иностранству и у бројним научно-истраживачким пројектима. Усавршавао се уз рад и на више специјализација у иностранству. Др Месаровић је генерални секретар комитета Србије у Светском савету за енергију (Wорлд Енергy Цоунцил - WЕЦ), председник Научног одбора Друштва термичара Србије, члан Борда и Групе ЕуроЦАСЕ за управљање Енергетском платформом Европе, координатор Међуодељењског одбора за енергетику АИНС и члан Академијског одбора САНУ за енергетику. Биран је за наставника на магистарским студијама на машинским факултетима у Београду и Сарајеву и на Факултету Европског центра за мир и развој Универзитета УН за мир у Београду и докторским студијама на Факултету стројарства и бродоградње Свеучилишта у Загребу и на Електротехничком факултету Универзитета у Скопљу. Учествовао је на великом броју стручних и научних скупова у земљи и иностранству и публиковао око 360 стручних и научних радова Коаутор је осам монографија и једног универзитетског уџбеника. Члан је уређивачких одбора шест стручних часописа.
design by Milica Popović
врх