Проф. др Мирослав Лутовац

Основни подаци

Одељење: Одељење електротехничких наука
Статус: Дописни члан
Биографија

Контакт

Кућна адреса: Бул. Арс. Чарнојевића 219, Нови Београд
Кућни телефон: +381 62-8132280
Мобилни телефон: +381 62-8132280
E-mail (додатни): lutovac@ieee.orgПошаљи поруку

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Мирослав Лутовац, дописни члан Академије Инжењерских Наука Србије (АИНС) од 2007. године, рођен је 1957. године у Скопљу, Македонија. На Електротехничком факултету у Београду дипломирао је на одсеку за Електронику 1981., магистрирао је 1985 и докторирао је 1991. Радио је у Институту за аутоматику у Београду (1982. - 1986.) и Институту Електронске индустрије у Београду (ИРИТЕЛ Институт, 1986. – 2006.). Изабран је у звање научног саветника 1999. године одлуком Комисије за стицање научних звања Министарства за науку Републике Србије. На Електротехничком факултету у Београду биран је у звање ванредни професор (општа електротехника -2001. и телекомуникације - 2006.). На Државном Универзитету у Новом Пазару биран је у звање редовног професора (електротехника и рачунарство - 2007.). У Вишој електротехничкој школи у Београду биран је у професора више школе (електронско пословање и интернет маркетинг - 2006.). Изабран је за редовног професора Универзитета Сингидунум (информатика и рачунарство - 2011.). Члан је међународног IEEE удружења од 1992. а Senior Member IEEE од 1999. Изабран је за Advisory Member у јапанском часопису IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences 2001.-2007. Сам или са коауторима објавио је више од 200 научних и стручних радова из домена аналогних и дигиталних филтара, обраде сигнала и електронског пословања. У водећим међународним часописима објавио је двадесетак радова. Коаутор је монографије међународног значаја Filter Design for Signal Processing, Using MATLAB and Mathematica, која има 756 страна, (аутори М. Лутовац, Д. Тошић, Б. Еванс) код водећег светског издавача Prentice Hall, 2001., New Jersey, САД. Превод на кинески језик објавио је издавач Publishing House of Electronics Industry, Пекинг, 2004. године. Коаутор је поглавља у монографији међународног значаја Efficient Multirate Filtering (аутори Љ. Милић и М. Лутовац) у монографији Multirate Systems: Design and Applications, Idea Group Publishing, Hershey, САД, 2002. Лутовац је аутор монографије Пројектовање аналогних и дигиталних филтара коришћењем система рачунарске алгебре, Академска мисао. Коаутор је поглавља у монографији међународног значаја Computer Algebra and Symbolic Processing in Modern Telecommunication Applications: A New Kind of Survey (аутори В. Павловић, В. Младеновић, М. Лутовац) у монографији Telecommunications: Applications, Modern Technologies and Economic Impact, Nova Science Publishers, САД, 2014. Има реализован софтверски производ међународног значаја, SchematicSolver, (аутори М. Лутовац и Д. Тошић), који се продаје преко водеће компаније у области математичког софтвера Wolfram Researc Inc., САД. од 2002. године. Коаутор је два уџбеника и два приручника из области електронског пословања. Од 1994. године редовно учествује у пројектима које финансира Министарство науке Републике Србије, а има учешће и у једном међународном пројекту, Information and knowledge management for integrated media communication, као Management Committee Member и представник Србије и Црне Горе у COST акцији 276. Добио је награду CEI (Central European Initiative) за пројекат New Software Turning Algorithms into Implementation на тему From Research to Enterprise, 2004. Добитник је Mathematica Visiting Scholar Grant од Wolfram Research, Inc. , САД, 2001 2002., за пројекат Advanced Signal Processing Pack.

Достигнућа

Књиге

 • Мирослав Д. Лутовац, Властимир Д. Павловић, Владимир Младеновић: Computer Algebra and Symbolic Processing in Modern Telecommunication Applications: A New Kind of Survey, Chapter in Telecommunications: Applications, Modern Technologies and Economic Impact
  Nova Science Publishers, New York, USA, 2014

Научни радови

 • Мирослав Д. Лутовац, Владимир Младеновић, Дана Поррат: Symbolic Analysis as Universal Tool for Deriving Properties of Non-linear Algorithms – Case study of EM Algorithm (Документ)
  Acta Polytechnica Hungarica, Вол. 11, Фебруар, 2014
  Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section, Budapest , Hungary
  Импакт фактор: 0.588
  Област часописа: Engineering, Multidisciplinary
  Рејтинг часописа: М23/54/90
design by Milica Popović
врх