Проф. др Миодраг Поповић

Основни подаци

Одељење: Одељење електротехничких наука
Статус: Редован члан
Функција: Секретар одељења електротехничких наука
Члан Председништвa
Члан међуодељенског одбора за образовање
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Миодраг ПОПОВИЋ, дипл. инж. електротехнике, је редовни професор Електротехничког факултета у Београду и дугогодишњи Шеф Катедре за електронику. Највише се бавио процесирањем аналогних и дигиталних сигнала. Публиковао је око 30 радова у најугледнијим светским часописима и велики број радова на међународним и националним конференцијама, са преко 377 цитата (SCOPUS), односно 738 цитата (Google Scholar). Др Поповић има и већи број инжењерских реализација из области обраде сигнала у телекомуникацијама и био-медицини које се користе у производима домаће и стране индустрије. Учествовао у више TEMPUS и FP7 пројеката. Предавао је велики број предмета из електронике и увео у наставу нове предмете из обраде сигнала. Аутор је седам универзитетских уџбеника из електронике и обраде сигнала. Члан организационог или програмског одбора више националних и међународних конференција као и члан одбора за електротехнику при Министарству за науку и председник Стручног већа за електротехнику Универзитета у Београду у два мандата. Декана Електротехничког факултета у Београду у два мандата. Сада обавља функцију проректора Универзитета у Београду. Дописни члан АИНС постао је 2007. године.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх