Проф. др Адам Дангић

преминуо 05.2021

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Кратка биографија

Проф др. Адам Дангић, дипл. инж. геологије, редовни професор Рударско-геолошког факултета у Београду (РГФ), рођен је 1942. г. у Љубовији. Дипломирао је (1966), магистрирао и докторирао на РГФ. Радио је у Геолошком заводу у Сарајеву у периоду 1968-1970. и на РГФ 1970-2008. године. Наставне, научне и инжењерске делатности су му везане за теренска, лабораторијска и теоретска истраживања геолошких система и геохемијских процеса, посебно у областима геохемије минерала, стена, минералних лежишта, вода, површинског распадања и животне средине. Објавио је преко 200 научних радова, међу којима и 2 категорије М13 и 3 М21. Укупно је цитиран 82 пута. Био је руководилац или сарадник у домаћим и међународним научним пројектима и студијама у оквиру сарадње са привредом. Био на студијским боравцима на страним универзтетима и институтима и визитинг професор на Универзитету Висконсина (САД). Активан је у струковним удружењима, од 2009. је председник Друштва геолошких инжењера и техничара Србије. Добитник је награде за научно остварење.
design by Milica Popović
врх