Проф. др Бошко Стевановић

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Дописни члан
Функција: Генерални секретар Председништвa
Биографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Бошко Стевановић, дипл.инж.грађ., рођен је 15.12.1954. године у Црној Трави. Дипломирао је, магистрирао и докторирао (2003.) на Грађевинском факултету у Београду. Од 1982. године запослен је као асистент приправник на Грађевинском факултету у Београду, где и данас ради у звању редовног професора. Од новембра 2006. до новембра 2012. године обављао је функцију продекана за финансије Грађевинског факултета у Београду. Од 2012. - 2015. године био је управник Института за материјале и конструкције Грађевинског факултета. Тренутно је на функцији председника Савета. Као аутор или коаутор, др Бошко Стевановић има 115 научних и стручних радова публикованих у зборницима радова скупова одржаних у земљи и иностранству, као и у часописима, а такође и 7 књига и поглавља у монографијама. Као сарадник, пројектант или одговорни пројектант, учествовао у изради већег броја главних и идејних пројеката (120), ревизија (38), експертиза (28), стручних мишљења (106), пре свега у области дрвених и зиданих конструкција, али и у области бетонских и челичних конструкција за најразличитије врсте обејеката - зграда, спортских дворана, индустријских хала, димњака, позоришта, тржних центара, мостова, цркава и др.
design by Milica Popović
врх