Проф. др Александар Прокић

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф др. Александар Прокић, дипл. инж. грађ., рођен је у Београду 1948. г. Дипломирао је, магистрирао и докторирао (1990.) на Грађевинском факултету у Београду. Од 1974.-1984. г. радио је у грађевинским фирмама „Енергопројект“ и Прогрес Инвест“. Од 1993. године ради на Грађевинском факултету у Суботици. У пензију одлази 2016. у звању редовног професора. Од 2016. г. ангажован је на Грађевинском факултету Суботица у настави на мастер и докторским студијама. Публиковао је 30 радова у међународним часописима са SCI листе, од којих су 16 категорије М21 (на 15 радова једини или први аутор). Има више од 240 цитата по Сцопус-у. Аутор је једног уџбеника, три скрипте и поглавља у три монографије. Руководио је са два петогодишња пројекта фундаменталних научних истраживања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Стални је рецезент више страних часописа угледних издавача: Elsevier, ASCE и Springer, члан уређивачког одбора више часописа. Као главни и одговорни пројектант руководио и учествовао у пројектовању и реализацији великог броја капиталних објеката термо и хидро електрана као и индустријских објеката. 2017. г. Изабран је у звање професора емеритуса Универзитета у Новом Саду.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх