Проф. др Снежана Маринковић

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф др. Снежана Маринковић је рођена 1962. год. у Београду. Дипломирала је, магистрирала и докторирала (2001.год.) на Грађевинском факултету Универзитета у Београду (ГФУБ). На ГФУБ запослена од 1987. год., најпре као асистент-приправник, асистент 1992, доцент 2002, ванредни професор 2007, и редовни професор од 2012. год. Шеф Катедре за материјале и конструкције ГФУБ од 2015.год. Ради у области анализе и прорачуна бетонских конструкција. Оснивач је и руководилац групе за истраживање и испитивање бетонских конструкција на под називом Concrete Structures Research Team. Објавила је више од 100 научних радова у међународним и домаћим монографијама, часописима и зборницима, 12 у часописима са СЦИ листе. Према бази SCOPUS, радови су цитирани 350 пута. Коаутор је у већем броју идејних и главних пројеката, експертиза, студија и техничких контрола. Од изведених објеката посебно се истиче спортска дворана Београдска Арена у Новом Београду, за који је, као један од пројектаната, добила Награду за најбоље остварење у грађевинском конструктерству Југославије у 1999.год., коју додељује Југословенско друштво грађевинских конструктера.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх