Проф. др Милица Јовановић- Поповић

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф др Милица Јовановић Поповић, дипл.инж.арх., редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, рођена је у Београду 1953. године. Дипломирала, специјализирала, магистрирала и докторирала је (1991.) на Архитектонском факултету у Београду. Од 1978. до 1979. радила је у пројектном бироу ГП Напред а од 1979. на Архитектонском факултету где је у два наврата била продекан. Током рада на факултету увела је у наставу нове области као што су Биоклиматска и Енергетски ефикасна архитектура, радила на оснивању Докторских и Специјалистичких студија, којима и руководи, основала велики број предмета. Пројектовала је и извела велики број стамбено пословних зграда и породичних вила као и велики број ентеријера. Објавила је већи број научних радова, категорије М21а-М24 (12). Коаутор је методологије примењене за развој типологије стамбених зграда публиковане у три монографије, чији је коаутор и уредник: Атлас породичних кућа Србије, Атлас вишепородичних зграда Србије, Национална типологија стамбених зграда Србије.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх