Проф. др Александар Нешковић

Основни подаци

Одељење: Одељење електротехничких наука
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф др. Александар Нешковић, дипл. инж., редовни професор Електротехничког факултета у Београду рођен је 1968.год у Београду. Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Електротехничком факултету у Београду 1993., 1997. и 2002. год. Наставна, научна, и инжењерска делатност припадају области радио комуникација: пројектовање и оптимизација радио мрежа (приступна раван, пренос и језгро), моделовање пропагационог радио канала, позиционирање мобилних корисника, мерења и процена изложености нејонизујућем зрачењу итд. Објавио је 146 научних радова, међу којима 28 радова у часописима са SCI листе. Према подацима Google Schoolar базе цитиран је укупно 726 пута (610 пута без ауто-цитата). У току последњих 25 година био је одговрорни пројектант у више стотина пројеката реализације мобилних радио мрежа (GSM, UMTS, LTE, ...), WLAN, ФМ радио и ТВ система, оптичких мрежа, радарских и сателитских станица итд. Највећи број наведених пројеката је реализован. Председник је IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter-а од 2015. и председник Програмског одбора највећег регионалног скупа из области телекомуникација ТЕЛФОР од 2011.
design by Milica Popović
врх