Проф. др Ратко Ристић

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Дописни члан
Функција: Члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др. Ратко Ристић рођен је 1961. године у Лозници, Србија. Дипломирао је на Шумарском факултету у Београду 1985. године, где је и докторирао 2000. године. Радио је “Водопривредној организацији Београд” и “Београдској истраживачкој станици”. Запослен је на Шумарском факултету у Београду као редовни професор на Катедри за бујичне токове и ерозију, ужа научна област: Ерозија и конзервација земљишта и вода. Објавио је 110 научних библиографских јединица, од чега 18 радова у међународним часописима и 25 у националним. Цитиран је 95 пута и написао је уџбеник “Хидрологија бујичних токова”. Члан је уређивачких одбора 3 научно-стручна часописа. Кандидат је учествовао у реализацији 61 главног пројекта за потребе привреде, као водећи пројектант или пројектант-сарадник, од чега је изведено 56 објеката. Члан је Републичке ревизионе комисије за пројекте од значаја за Републику Србију. 2017. године именован је за представника Србије у Комитету за науку и технологију при Конвенцији Уједињених Нација за борбу против дезертификације. Иницирао је и реализовао сарадњу Универзитета у Београду са Универзитетима Ватерло (Канада, 2011) и Волгатех (Русија, 2017). Тренутно је руководилац докторских студија за област Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса и декан Шумарског факултета. Ожењен је, отац двоје деце.
design by Milica Popović
врх