Проф. др Зорица Васиљевић

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Зорица Васиљевић, доктор биотехничких наука за агроекономију, рођена је 1955.г. у Крагујевцу. Дипломирала је (1978.) и магистрирала (1985.) на Економском факултету Универзитета у Београду, а докторирала (1996.) на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. У периоду 1979-1997. радила је у Институту за економику пољопривреде у Београду, а од 1997. ради на Пољопривредном факултету у Београду где је бирана у сва звања. Од 2007.г. налази се у звању редовног професора. Наставна, научна и инжењерска делатност су јој везани за теорију трошкова, рачуноводство, финансије, економику инвестиција, ризике и осигурање у пољопривреди. Објавила је 289 радова, од чега 1 монографију, 1 уџбеник, 1 тројезични стручни речник, 6 радова на ИSI-SCI листи и више од 80 научних радова у домаћим и међународним часописима. Према бази Web of Science цитирана је 35 пута, од чега 13 пута у радовима са ISI листе. Учествовала је у изради преко 90 инвестиционих пројеката и бизнис планова за потребе привреде, домаћих и иностраних институција. Активна је у струковним удружењима од 1996.г.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх