Проф. др Љупко Рундић

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Контакт

Радна организација: Рударско-геолошки факултет
Адреса радне организације: Ђушина 7, Кабинет на адреси Каменичка 6, Београд
E-mail (додатни): ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rsПошаљи поруку

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Љупко Рундић, дипл. инж. геологије, редовни професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Шеф Катедре за историјску геологију (од 2015). Наставна и научна делатност везана је за стратиграфско-тектонска и микропалеонтолошка испитивања стена Земљине коре. Припремио је и увео нове курсеве на Катедри за историјску геологију (Општа стратиграфија, Примењена стратиграфија). Геолошко-инжењерски радови се односе на поље истраживања угља, цементних лапораца, путне инфраструктуре, појаве клизишта и друге облике геохазарда. Иницирао и учланио Србију у Европску федерацију геолога (2007) као прву земљу пуноправну чланицу изван ЕУ. Публиковао је 217 радова, 18 са СЦИ листе, 3 уџбеника, 1 међународну и 2 националне монографије на енглеском језику, 3 картографска издања. Руководилац и учесник на 27 научних и професионалних пројеката у Србији и окружењу и Либији. 262 пута (Сцопус, беу аутоцитата) тј. 562 пута (остали претраживачи), Сцопус х-индекс 9. Ментор 76 дипломских радова, 5 магистарских и 4 докторске дисертације. Дугогодишњи професор историјске геологије на ПМФ, Универзитет у Нишу. Члан више струковних и научних удружења у Србији и иностранству. Дугогодишњи члан и председник Српског геолошког друштва (2004-2008). Председник Организационог одбора 14.конгреса геолога Србије и Црне Горе (Нови Сад, 2005), Председник Првог симпозијума о Неогену Централне и југоисточне Европе (Фрушка Гора, 2005), Председник Националног комитета Планета Земља (2009) и Националног Комитета Карпато-Балканске Геолошке Асоцијације (2017-2022). У инжењерскком делу, Љ. Рундић се бави геолошким истраживањима путне инфраструктуре, генезом угља, цементних лапораца, клизишта и других облика геохазарда (нпр. анализа геолошке грађе терена на траси моста Ада Циганлија, клизишта на археолошком локалитету Винча, палеонтолошке анализе угља за потребе ЕПС-а и Електропривреде Републике Српске, цементних лапораца (ЛаФарге, ЦРХ), итд). Међу првима је покренуо иницијативу да се изгради карта геохазарда Републике Србије. Дугогодишњи је члан Комисија за процену анализе утицаја пројеката на животну средину. Добитник неколико награда и признања из области геологије. Аутор 5 нових врста остракода (микропалеонтологија). Њему у част, група палеонтолога са Универзитета у Бечу (2020), посветила је нову врсту фосилних пужева (Просостхениа рундици сп. нов.). Говори и пише енглески језик а служи се и немачким и руским.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх