Проф. др Ђорђе Јанаћковић

Основни подаци

Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Контакт

Радна организација: Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Др Ђорђе Јанаћковић, редовни професор, рођен је у Београду 1964. године. На Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1990., магистрирао 1995., а докторску дисертацију одбранио 1999. године. За асистента-приправника на Технолошко-металуршком факултету при Катедри за неорганску хемијску технологију изабран је 1991., у звање асистента 1995., на место доцента 1999., ванредног професора 2004., а редовног професора 2009. године. Од 2012. године обавља функцију декана Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. Научно-истраживачка и наставне области: поступци синтезе, процесирања и карактеризације савремених керамичких материјала за примену у биомедицини, заштити животне средине и обновљивим изворима енергије; испитивање кинетике и механизма синтеровања и фазних трансформација у керамичким материјалима; наностуктурни керамички и биокерамички материјали; технологија производње и оптимизација технолошких процеса у индустрији керамичких материјала. Објавио је 98 радова у часописима са SCI листе, погавље у 1 књизи, 1 скрипте, поглавља у монографији међународног значаја и аутор 1 монографије националног значаја. Радови су до сада цитирани преко 739 пута (преко 1300 пута према GOOGLE Scholar), а индекс цитираности h износи 17.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх