Проф. др Милан Димкић

преминуо 12.11.2020

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Кратка биографија

Проф. др Милан А. Димкић, дипл. Инж. грађевине, редовни професор на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Његова стручна и научна каријера тесно је повезана са Институтом „Јарослав Черни“. Последњих година у фокусу његовог стручног и научног деловања је управљање водним ресурсима Србије. Публиковао је у 198 научних радова, од којих 14 са ISIлисте. Цитиран је 37 пута од чега је 10 аутоцитата. Аутор је или коаутор 13 поглавља у монографијама. Од 2010. год., у својству ментора руководио је израдом 6 докторских теза, као и десетак мастер теза. М. Димкић је руководио у реализацији бројних научноистраживачких пројеката. Председник је Српског друштва за заштиту вода, заменик је шефа државне делегације Србије у Међународном удружењу за заштиту вода реке Дунав (ICPDR), члан је делегације у удружењу IWA, заменик шефа Комитета за сарадњу са Међународним хидролошким програмом UNESCO-а, а члан је и бројних других научних и стручних организација.
design by Milica Popović
врх