Проф. др Миленко Буразер

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Миленко Буразер, дипл. инж. геологије, ванредни професор Техничког факултета „Михајло Пупин“ Универзитета у Новом Саду. Запослен у Научно техничком центару НИС-Нафтагаса д.о.о. Учесник или носилац великог броја геофизичких пројеката за потребе истраживања нафте и гаса (13), рудних лежишта (11), истраживања геотермалне енергије и у хидрогеологији (20), геотехничка и еколошка (4). Аутор поглавља у монографији, 2014, Аутор књиге 2009. Ради на два међународна пројекта који су у току. Објавио је 28 научних и стручних радова. Од тога 5 радова у часописима ССИ листе. Има 9 ССИ цитата. Рецензент неколико геофизичких радова у два међународна часописа: Geophysics и Journal of Applied Geophysics, Elsevier. Од 2008 – до данас члан одбора за геодинамику Земљине коре, Српска Академија Наука и Уметности (САНУ).
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх