Проф. др Ђорђе Лађиновић

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Дописни члан
Функција: Члан међуодељенског одбора за образовање
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. дрЂорђе Лађиновић, дипл. инж. грађ., редовни професор на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Значајни научни резултати остварени су у области анализе конструкција при линеарном и нелинеарном понашању, развоју нумеричких модела и сеизмичкој анализи конструк-ција. Учествовао у реализацији 19 научно-истраживачких тема, пројеката и потпројеката у земљи и 3 међународна научно-истраживачка пројекта, 3 пројекта од значаја за развој научних дисциплина и 3 пројекта за побољшање постојећих производа и техно-логија. Резултате научних истраживања објавио у преко 200 научних радова (2 у радовима категорије М22). У оквиру стручног рада бави се пројектовањем АБ, челичних и зиданих конструкција. Учествовао је у изради преко 70 главних пројеката (стамбени комплекси, пословни центри, мостови, спортске дворане, силоси, водоторњеви, тунели, специфични инжењерски објекти) и више елабо-рата за санацију и ојачање постојећих објеката. Ментор израде преко 100 мастер радова, 3 магистарске тезе и 4 докторских дисертације. Шеф је Катедре за конструкције и директор Департмана за грађевинарство и геодезију на ФТН у Новом Саду.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх