Проф. др Божић Бранко

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Дописни члан
Функција: Члан међуодељенског одбора за образовање
Биографија
Библиографија

Контакт

Радна организација: Грађевински фалуктет

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Бранко Божић дипломирани инжењер геодезије, редовни је професор и декан Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Наставно-научни рад проф. Божића везан је за развој геодетске дисциплине у областима: развоја студијских програма, примене савремених метода геодетског премера и метода обраде и анализе геодетских мерења. Проф. Божић је објавио 6 радова у часописима са СЦИ листе, изложио 29 научних и стручних радова на међународним и 17 радова на домаћим стручним конференцијама. Аутор је 4 уџбеника и 3 скрипте. Рецензирао је 4 наслова уџбеничке литературе. Ментор је на 4 дисертације и члан комисије у 3. Учествовао је у неколико домаћих и водио један Темпус прјекат. У току је реализација једног Ерасмус+, К2 пројекта. Едитор је једног и члан одбора у још једном домаћем часопису. Ожењен је и има две ћерке.
design by Milica Popović
врх