Проф. др Виктор Недовић

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Редован члан
Функција: Члан међуодељенског одбора за храну
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Виктор Недовић, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, ред. проф. Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. Значајне резултате остварио у области биотехнологије/технологије хране и биохемијског инжењерства, превасходно на пољу примене имобилисаних и коимобилисаних биокатализатора у ферментационим процесима, пројектовања биореакторских система, као и стабилизације биоактивних једињења путем инкапсулације и добијања функционалних прехрамбених производа. Ментор је 3 урађене докторске дисертације и 4 у изради. Има веома развијену међународну сарадњу. У својству координатора или сарадника учествовао је/учествује у реализацији 49 научно-истраживачких пројекта, од чега је 28 међународних (FP7, FP6, Еурека, COST, SEE Transnational Cooperation, SCOPES и др.). Виктор Недовић је у оквиру свог научно-истраживачког рада у својству аутора или коаутора до сада објавио преко 370 научних и стручних радова, од чега је више од 70 радова публиковано у часописима са SCI листе (30 из категорије М21), а 28 у виду поглавља у књигама реномираних светских издавача (20 из категорије М13). Уз то, у својству едитора приредио је четири књиге/монографије за Kluwer Academic Publisher и Springer. Радови су му цитирани више од 1260 пута, h-index је 20, а i10-index 36 (Google Scholar).
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх