Проф. др Бошко Петровић

преминуо 10.05.2019

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Почасни члан
Академик САНУ
design by Milica Popović
врх